Privacy Policy

Chính sách bảo mật

VỀ CHÚNG TÔI

De’Longhi Group luôn coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba, thuộc quyền sở hữu của mình, và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của các bên thứ ba nói trên, bao gồm, nhưng không giới hạn, khách hàng của mình, trong quá trình kinh doanh, và luôn đặc biệt chú ý tới tính bảo mật và bí mật dữ liệu cá nhân của khách hàng. 

Thông báo Bảo mật này liên quan đến việc thu thập dữ liệu cá nhân sử dụng các phương thức trực tuyến (bao gồm các trang web của De’Longhi Group) và trực tiếp như được chỉ định dưới đây.

De’Longhi Group (De’Longhi S.p.A., De’Longhi Appliances S.r.l., các công ty con và nhà phân phối của tập đoàn) (sau đây gọi là “De’Longhi” hoặc “Công ty”), với văn phòng trụ sở tại Via L. Seitz n. 47, 31100 Treviso, Ý, tuân thủ Quy định EU 2016/679 của Nghị viện châu  u và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc giao thông dữ liệu tự do, là Bên Kiểm soát Dữ liệu của dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ cung cấp cho bạn thông tin sau.    

CÁC DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP
Các nhóm dữ liệu cá nhân của bạn dưới đây có thể được thu thập: 
 • Dữ liệu liên lạc – thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, số điện thoại di động, địa chỉ email. Chúng tôi cũng thu thập các dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tạo tài khoản, bao gồm ID tài khoản hoặc tên và mật khẩu; 
 • Sở thích – thông tin bạn đã cung cấp liên quan đến các lĩnh vực mà bạn quan tâm, ví dụ như các sản phẩm bạn thích; 
 • Dữ liệu cá nhân khác – thông tin bạn đã cung cấp liên quan đến ngày sinh, trình độ học vấn, tình trạng nghề nghiệp và chi tiết hộ gia đình của bạn;
 • Đăng nhập Mạng xã hội – Bất kỳ thông tin nào bạn chia sẻ công khai với mạng xã hội bên thứ ba hoặc thông tin là một phần của hồ sơ của bạn trên mạng xã hội bên thứ ba (như Facebook) và bạn cho phép mạng xã hội bên thứ ba chia sẻ với De’Longhi. Ví dụ bao gồm thông tin tài khoản cơ bản (vd: tên, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, thành phố hiện tại, ảnh đại diện, ID người dùng, danh sách bạn bè, v.v.) và bất kỳ thông tin thêm nào khác hoặc hoạt động mà bạn cho phép mạng xã hội bên thứ ba chia sẻ. Chúng tôi nhận được thông tin hồ sơ mạng xã hội bên thứ ba của bạn (hoặc một phần của hồ sơ) mỗi lần bạn tương tác với De’Longhi thông qua mạng xã hội bên thứ ba hoặc nếu bạn đăng nhập vào các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi thông qua tài khoản Mạng xã hội. Để tìm hiểu thêm về cách De’Longhi thu thập thông tin của bạn từ mạng xã hội bên thứ ba, hoặc để chọn không chia sẻ các thông tin mạng xã hội đó, vui lòng truy cập trang web của mạng xã hội bên thứ ba liên quan. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu mà bạn chia sẻ về trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phản hồi, bình luận và câu hỏi trong đánh giá trực tuyến.
 • Dữ liệu Kỹ thuật của Thiết bị – thông tin kỹ thuật liên quan đến thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, như địa chỉ giao thức Internet (IP) và phiên bản trình duyệt của bạn. Khi bạn chọn kết nối Ứng dụng với Thiết bị của bạn, chúng tôi thu thập thông tin cụ thể về thiết bị di động bao gồm số thiết bị của người dùng duy nhất, quốc gia bạn chọn, múi giờ và phiên.
 • Quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của Di động – ứng dụng di động có thể yêu cầu sự cho phép của bạn để truy cập dung lượng lưu trữ của thiết bị di động, cảm biến hoặc các tính năng khác (vd: Wi-Fi, định vị vị trí hoặc Bluetooth). Chúng tôi yêu cầu quyền truy cập khi thật sự cần thiết để cung cấp các dịch vụ thông qua ứng dụng, như được mô tả trong phần DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH NÀO.
 • Sử dụng trang web và cookie – thông tin về phương thức sử dụng trang web, cách bạn mở hoặc chuyển tiếp thông tin liên lạc của chúng tôi, bao gồm cả thông tin có được qua cookie (nhấn vào đây để tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thông tin chi tiết). Vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu về cách bạn cài đặt tuỳ chọn cookie của bạn và thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng và tại sao chúng tôi sử dụng cookie. Nếu cookie được sử dụng trên thiết bị di động, thông tin cần thiết sẽ được cung cấp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm – chúng tôi không tìm cách thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm trong quá trình kinh doanh thông thường của chúng tôi. Khi cần phải xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi dựa vào sự đồng ý được bạn cung cấp trước đó cho bất kỳ quá trình xử lý nào là tự nguyện (vd: cho mục đích tiếp thị) hoặc tuân theo luật hiện hành.
 
CÁCH THỨC CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
De’Longhi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
 • Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi/ tải xuống và sử dụng các chức năng trong Ứng dụng của chúng tôi thông qua Đăng nhập xã hội;
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ trước hoặc sau bán hàng;
 • Khi bạn phản hồi các hoạt động tiếp thị của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn hoàn thành phiếu trả lời hoặc gửi dữ liệu của bạn trực tuyến trên một trong các trang web của chúng tôi;
 • khi bạn điền thông tin vào các mẫu đăng ký bằng giấy được thu thập theo các hình thức khác nhau (trong các buổi biểu diễn, lớp học nấu ăn, chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện);
 • khi các công ty thuộc Tập đoàn khác cũng như các đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp dữ liệu về bạn theo cách được cho phép.
Nếu bạn đại diện cho người khác cung cấp dữ liệu cá nhân, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng họ đã đọc Chính sách Bảo mật này. 
Vui lòng hỗ trợ cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào. Mọi thay đổi về địa chỉ cần được thông báo ngay cho De’Longhi để tránh các vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 
DỮ LIỆU CÁ NhâN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH NÀO

Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân phải được chứng minh bởi một trong những cơ sở pháp lý được thiết lập theo các quy định bảo vệ dữ liệu hiện có, như được mô tả dưới đây. 

a) Thiết lập và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và các nghĩa vụ phát sinh, bao gồm thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ (ví dụ để thực hiện các dịch vụ sau bán hàng bao gồm khiếu nại và sửa chữa sản phẩm hoặc các hoạt động liên quan đến mua sắm trực tuyến)

De’Longhi có thể xử lý dữ liệu Liên hệ, dữ liệu Kỹ thuật của Thiết bị, Quyền truy cập di động và cookie của bạn để thiết lập và thực hiện mối quan hệ hợp đồng, để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu hoặc để phản hồi các báo cáo hoặc khiếu nại.

De’Longhi cũng có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn, đặc biệt là địa chỉ email, để cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến dịch vụ.

Căn cứ pháp lý: thực hiện hợp đồng (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ b của GDPR) hoặc các yêu cầu pháp lý mà Công ty phải đáp ứng (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ c của GDPR).

Việc cung cấp dữ liệu là bắt buộc để chúng tôi có thể quản lý mối quan hệ hợp đồng; trong trường hợp không có dữ liệu, chúng tôi không thể đưa hợp đồng trở nên hiệu lực. 

b) Quản lý hoạt động và các mục đích liên quan chặt chẽ, để truy cập vào trang web, các khu vực đặc biệt an toàn, cũng thông qua hệ thống Đăng nhập xã hội – nhằm đơn giản hóa hoạt động đăng ký bằng các thông tin đã được cung cấp cho Mạng xã hội của bạn.

De ‘Longhi có thể xử lý các thông tin liên hệ của bạn nhằm cho phép bạn hoàn tất thủ tục đăng ký trên Trang web và cho phép bạn truy cập Khu vực cá nhân để: (i) tải xuống từ Khu vực cá nhân của bạn các tài liệu liên quan đến các dịch vụ bạn đã mua; (ii) xử lý các yêu cầu khác được thực hiện thông qua trang web.

Đăng ký vào Trang web có thể diễn ra, khi bạn tự lựa chọn quyết định sử dụng, ngay cả với cơ chế Đăng nhập xã hội. Bằng cách này, bạn sẽ không phải nhập dữ liệu cần thiết để đăng ký (chẳng hạn như thông tin liên hệ), dữ liệu này sẽ được Mạng xã hội thông báo, từ đó quá trình Đăng nhập được thực hiện. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này De’Longhi có thể xử lý dữ liệu của Đăng nhập mạng xã hội, không chỉ những dữ liệu liên quan đến tài khoản Xã hội của bạn mà còn bao gồm các dữ liệu cá nhân khác có thể được hiển thị theo tùy chọn bạn đã thiết lập hoặc theo chính sách quyền riêng tư của cùng một Mạng xã hội. Do đó, chúng tôi mời bạn đọc chính sách bảo mật của Mạng xã hội của bạn, cũng như để biết thêm thông tin về các tùy chọn này.

Căn cứ pháp lý: thực hiện hợp đồng (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ b của GDPR). Trong trường hợp không có dữ liệu, chúng tôi sẽ không thể đăng ký trên trang web.

Để cho phép bạn đăng ký trên Trang web, với điều kiện bạn không có nghĩa vụ phải sử dụng Đăng nhập xã hội để hoàn tất việc đăng ký.

Liên quan đến việc đăng ký, Công ty cũng nêu rõ họ đã triển khai hệ thống Đăng nhập một lần, theo đó đăng ký được thực hiện trên Trang web sẽ có hiệu lực đối với tất cả các trang web do Công ty quản lý, có tham chiếu đến các thương hiệu “De’Longhi” “Braun” “Kenwood” và “Nutribullet”, hoặc www.delonghi.com, www.kenwoodworld.com, www.braunhousehold.com, www.nutribullet.com

Theo cách này, bạn không cần phải cung cấp lại Dữ liệu liên hệ nếu bạn đăng ký với một trong các trang web nêu trên. Tuy nhiên, để bảo vệ các lựa chọn của người dùng, các thỏa thuận xử lý cho mục đích tiếp thị hoặc các vấn đề về hồ sơ tiếp thị được phát hành trong một thương hiệu (ví dụ: trên trang www.kenwoodworld.com/it) sẽ chỉ được sử dụng cho tài liệu quảng cáo liên quan đến thương hiệu đó. 

c) Khảo sát sự hài lòng của khách hàng 

De’Longhi có thể sử dụng dữ liệu Liên hệ của bạn để thực hiện các cuộc khảo sát nhằm xác định mức độ hài lòng của khách hàng liên quan đến dịch vụ được cung cấp. 

Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp của Công ty để xác định và nâng cao chất lượng dịch vụ (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ f của GDPR).

d) Tiếp thị để đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi, dựa theo sở thích của bạn (chúng tôi đã bao gồm tiếp thị sơ lược). 

De’Longhi có thể xử lý dữ liệu Liên hệ của bạn cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo, để thông báo cho bạn về các sáng kiến bán hàng khuyến mại thông qua các phương tiện liên lạc tự động (email, SMS và các công cụ thông tin đại chúng khác…) và các phương thức liên hệ truyền thống (ví dụ: qua điện thoại), chẳng hạn như nghiên cứu thị trường và khảo sát thống kê, nếu bạn cho phép và trong giới hạn của tờ khai cam kết. 

De’Longhi cũng có thể xử lý dữ liệu Liên hệ, Sở thích và dữ liệu cá nhân khác của bạn, để gửi cho bạn thông tin quảng cáo, dựa trên hồ sơ khách hàng xác định được thiết kế theo sở thích và mối quan tâm của bạn, nếu bạn đồng ý và trong giới hạn của sự đồng ý. 

Căn cứ pháp lý: cho phép, không đồng ý cho phép hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan hệ hợp đồng (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ a của GDPR).

Việc cung cấp những dữ liệu này là tự nguyện, trong trường hợp không có sự đồng ý, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được xử lý cho mục đích nêu trên.

Sự đồng ý của bạn có thể bị thu hồi bất kỳ thời điểm nào bằng cách truy cập Tài khoản của tôi> Tùy chọn Tiếp thị. Bạn cũng có thể thu hồi sự đồng ý của bạn, tìm hiểu thêm thông tin tại phần Liên hệ. Việc thu hồi sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý trước khi thu hồi.

e) Thông tin cho công ty khác của De’Longhi Group cho mục đích tiếp thị (bao gồm tiếp thị sơ lược).

De’Longhi có thể thông báo dữ liệu Liên hệ của bạn cho các công ty khác của De’Longhi Group cho các hoạt động liên quan chặt chẽ với các xử lý thông tin nêu tại điểm a) b) c) f) ở trên. 

Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ f của GDPR) phát sinh từ các mục đích quản trị nội bộ và nhu cầu quản lý các dịch vụ và yêu cầu của người dùng trong De’Longhi Group.

De’Longhi có thể thông báo dữ liệu Liên hệ của bạn cho các công ty khác của De’Longhi Group cho mục đích tiếp thị và quảng cáo, để thông báo cho bạn về các sáng kiến bán hàng khuyến mại thông qua các phương tiện liên hệ tự động (email, SMS và các công cụ liên lạc đại chúng khác, v.v.) và các phương thức liên hệ truyền thống (ví dụ: qua điện thoại), chẳng hạn như nghiên cứu thị trường và khảo sát thống kê, nếu bạn cho phép và trong giới hạn của tờ khai cam kết. 

Căn cứ pháp lý: cho phép, không đồng ý cho phép hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan hệ hợp đồng (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ a của GDPR).

Sự đồng ý của bạn có thể bị thu hồi bất kỳ thời điểm nào bằng cách truy cập Tài khoản của tôi> Tùy chọn Tiếp thị. Bạn cũng có thể thu hồi sự đồng ý của bạn, tìm hiểu thêm thông tin tại phần Liên hệ. Việc thu hồi sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý trước khi thu hồi.

f) Tuân thủ các yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý của các cơ quan pháp luật để thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật, quy định hoặc điều khoản hoặc điều tra hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại.

De’Longhi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc xác định/xác nhận các khiếu nại hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại.

Căn cứ pháp lý: các nghĩa vụ pháp lý mà Công ty phải tuân thủ (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ c của GDPR) hoặc lợi ích hợp pháp của Công ty bao gồm việc bảo vệ quyền lợi của Công ty (tham khảo Điều 6 khoản 1 chữ f của GDPR).

 
CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ AN TOÀN CHO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Công ty áp dụng nhiều biện pháp bảo mật nhằm tăng khả năng bảo vệ và duy trì bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng truy cập của dữ liệu cá nhân của bạn.

Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi (hoặc bằng các bản sao giấy bảo mật) hoặc trên các máy chủ của các nhà cung cấp hoặc đối tác thương mại của chúng tôi và có thể được truy cập và sử dụng dựa trên các tiêu chuẩn và chính sách bảo mật của chúng tôi (hoặc các tiêu chuẩn tương đương cho các nhà cung cấp hoặc đối tác thương mại). 

Các biện pháp an ninh mà chúng tôi áp dụng bao gồm:

 • Giới hạn nghiêm ngặt đối với quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, dựa theo mức cần thiết và chỉ sử dụng cho các mục đích đã thông báo; 
 • hệ thống an ninh vành đai ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài;
 • giám sát thường xuyên việc truy cập vào các hệ thống CNTT để xác định và ngăn chặn lạm dụng dữ liệu cá nhân;
 • theo dõi quyền truy cập của nhân viên nội bộ vào dữ liệu cá nhân của bạn và xác minh mục đích liên quan;
 • sử dụng phương tiện được mã hóa thông qua công nghệ TLS cho các giao dịch yêu cầu nhập dữ liệu cá nhân trên trang web của chúng tôi.

Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này và tuân thủ bất kỳ quy trình bảo mật nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn. Vui lòng không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai.

CHÚNG TÔI CÓ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN THEO HỒ SƠ HAY KHÔNG?

De’Longhi cũng có thể xử lý thông tin liên hệ của bạn, thông tin về sở thích và các dữ liệu cá nhân khác để gửi thông tin quảng cáo theo hồ sơ khách hàng của bạn dựa trên tuỳ chọn và sở thích cá nhân của bạn, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý rõ ràng và trong phạm vi được cung cấp đó. Các quyết định về mặt này có thể được thực hiện tự động. Sau khi xác định xem các tiêu chí đã được đáp ứng hay chưa, hệ thống CNTT sẽ tự động gửi thông tin quảng cáo theo hồ sơ khách hàng của bạn.

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích mà chúng được thu thập hoặc cho bất kỳ mục đích liên quan và hợp pháp nào khác. Do đó, nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho hai mục đích khác nhau, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cho đến khi đạt được mục đích lâu dài hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập cho mục đích đã hết thời hạn lưu trữ.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho những cá nhân cần thiết sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích thích hợp.

Khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết hoặc không còn điều kiện pháp lý nào để lưu trữ, các dữ liệu sẽ được ẩn danh không thể khôi phục (và có thể lưu trữ theo cách này) hoặc hủy bỏ một cách an toàn. 

Các khoảng thời gian lưu giữ theo các mục đích khác nhau như được mô tả ở trên được chỉ định tuân thủ:

a) Tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng: dữ liệu được xử lý để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng có thể được lưu trữ trong suốt thời gian của hợp đồng và trong mọi trường hợp không quá 10 năm tiếp theo, để xác minh bất kỳ vấn đề còn tồn tại nào bao gồm tài liệu kế toán (ví dụ: hóa đơn).

b) Quản lý hoạt động và các mục đích liên quan chặt chẽ đến việc truy cập vào trang web: dữ liệu được xử lý cho các mục đích này có thể được lưu trữ trong thời hạn của hợp đồng và trong mọi trường hợp không quá 10 năm tiếp theo.

c) Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng: dữ liệu được xử lý cho những mục đích này có thể được lưu giữ trong vòng 5 năm kể từ khi thu thập dữ liệu cá nhân (trừ trường hợp bạn từ chối nhận thêm thông tin).

d) Cho mục đích tiếp thị, bao gồm cả tiếp thị hồ sơ: dữ liệu được xử lý cho mục đích tiếp thị có thể được lưu giữ trong 5 năm kể từ ngày bạn đồng ý cho mục đích này (trừ trường hợp bạn từ chối nhận thêm thông tin); 

e) Việc thông báo dữ liệu cho các công ty khác của De’Longhi Group: dữ liệu, được xử lý bởi các công ty của De’Longhi Group cho các hoạt động hoàn toàn liên quan đến các mục đích được nêu ở điểm a), b), c) và f) của phần DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH NÀO, phù hợp với chi tiết của điểm a), b), c) và f) của phần này. 

Dữ liệu, được xử lý bởi các công ty của De’Longhi Group cho mục đích tiếp thị được nêu ở điểm d) của phần DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH NÀO, phù hợp với chi tiết của điểm d) của phần này.

f) Để tuân thủ các yêu cầu ràng buộc pháp lý từ các cơ quan nhà nước và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý: dữ liệu được xử lý cho mục đích này có thể được lưu trữ trong suốt thời gian thực hiện các nghĩa vụ này. Trong trường hợp có tranh chấp, dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ trong khoảng thời gian hợp lý cần thiết cho mục đích đó.

ĐỐI TƯỢNG MÀ CHÚNG TÔI ĐƯỢC PHÉP CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truy cập bởi các nhân viên được ủy quyền hợp lệ và bởi các nhà cung cấp bên ngoài, được chỉ định, nếu cần, như cán bộ xử lý dữ liệu, những người hỗ trợ chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ (xử lý thanh toán/lập hoá đơn, hoàn thành đơn hàng, cung cấp công nghệ thông tin và hạ tầng liên quan, dịch vụ chăm sóc khách hàng, quản lý chiến dịch tiếp thị, chống gian lận trong các giao dịch thương mại điện tử).

Cho mục đích thực hiện các hoạt động của họ và để tiếp tục các mục đích nêu trên, các công ty khác của De’Longhi Group cũng có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (trong trường hợp đó, De’Longhi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với quyền của chủ thể dữ liệu, theo yêu cầu của GDPR).

De’Longhi sẽ không bao giờ bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên khác.

LIÊN HỆ

Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của De’Longhi, với tư cách là bên Kiểm soát Dữ liệu, tại địa chỉ Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) ở cuối chính sách này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến phương thức xử lý cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email yêu cầu Nhân viên bảo vệ dữ liệu tại dpo.privacy@delonghigroup.com.

QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA BẠN TRƯỚC CÁC CƠ QUAN GIÁM SÁT
Với một số điều kiện nhất định, bạn có quyền yêu cầu:
 • Truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn,
 • Bản sao dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (“tính khả chuyển”),
 • Điều chỉnh dữ liệu thuộc quyền sở hữu của chúng tôi,
 • Xóa bất kỳ dữ liệu nào mà điều kiện pháp lý của việc xử lý không còn tồn tại;
 • Từ chối xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp,
 • Thu hồi đồng ý của bạn, trong các trường hợp quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý,
 • Giới hạn cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Việc thực hiện các quyền trên phải tuân theo một số ngoại lệ nhằm mục đích bảo vệ lợi ích chung (ví dụ: phòng ngừa hoặc xác định tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ: duy trì bí mật nghề nghiệp).

Với một số điều kiện nhất định, bạn có quyền:

 • Yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn xử lý tuân theo điều 15 của GDPR và pháp luật hiện hành của Việt Nam;
 • Yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc chuyển dữ liệu cho bên thứ ba, theo các điều kiện của điều 20 của GDPR và pháp luật hiện hành của Việt Nam;
 • Yêu cầu điều chỉnh và/hoặc hoàn thành nếu bạn cho rằng dữ liệu cá nhân được xử lý bị sai hoặc không hoàn chỉnh theo điều 16 của GDPR và pháp luật hiện hành của Việt Nam;
 • Yêu cầu xoá dữ liệu của bạn theo nguyên tắc của điều 17 của GDPR và pháp luật hiện hành của Việt Nam;
 • Từ chối cho phép dữ liệu được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp và pháp luật hiện hành của Việt Nam;
 • Yhu hồi sự đồng ý của bạn, trong các trường hợp quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý và pháp luật hiện hành của Việt Nam;
 • Giới hạn cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo điều 18 của GDPR và pháp luật hiện hành của Việt Nam;
 • Thực hiện quyền phản đối của bạn theo điều 21 của GDPR và pháp luật hiện hành của Việt Nam;

Việc thực hiện các quyền trên phải tuân theo một số ngoại lệ nhằm mục đích bảo vệ lợi ích chung (ví dụ: phòng ngừa hoặc xác định tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ: duy trì bí mật nghề nghiệp). Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, chúng tôi sẽ kiểm tra xem bạn có được quyền làm như vậy không và quá trình xác minh thường kéo dài trong vòng 1 tháng. 

Chúng tôi sẽ nỗ lực phản hồi bất kỳ khiếu nại hoặc báo cáo nào liên quan đến các phương thức được sử dụng để xử lý Dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn, bạn có thể chuyển các khiếu nại hoặc báo cáo của mình đến cơ quan có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ sau

Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 05 năm 2018

Cập nhật lần cuối vào 15/09/2022