Cookie policy

Chính sách cookie

Trang web của De’Longhi Group sử dụng cookie để cung cấp cho người dùng quyền truy cập cá nhân hóa và cải thiện khả năng điều hướng của người dùng.

De’Longhi Group (De’Longhi S.p.A., De’Longhi Appliances S.r.l, các công ty con và nhà phân phối của tập đoàn) (sau đây gọi là “De’Longhi” hoặc “Công ty”), cung cấp thông tin liên quan đến cookie được sử dụng trên trang web https://www.delonghi.vn (sau đây gọi là “Trang web”), cũng theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu 2016/679 (sau đây gọi là “GDPR”).  

Tài liệu này chỉ đề cập đến trang web của Công ty và không đề cập đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào có thể được người dùng tham khảo thông qua các liên kết. Để biết thêm chi tiết liên quan đến việc quản lý Trang web, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của De’Longhi tại liên kết sau.

MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

Công ty có thể tự động thu thập và xử lý, trong khi lướt Trang web, một số thông tin thông qua việc cài đặt cookie trên thiết bị của khách hàng hoặc của Người dùng, với mục tiêu cung cấp và tích hợp các dịch vụ và tính năng cung cấp bởi Trang web (vd: quản lý các tương tác với Người dùng, cải thiện trải nghiệm người dùng, gửi thông tin quảng cáo theo nhu cầu và kỳ vọng của Người dùng).

Công ty có thể xử lý thông tin trên để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hoặc để theo dõi lượt truy cập Trang web của Người dùng. Vì mục đích đó, Công ty có thể cài đặt cookie của bên thứ ba.

Dưới đây là thông tin liên quan đến các phương thức xử lý khác nhau.

cookie là gì?

Cookie bao gồm các tệp văn bản nhỏ, thường bao gồm các số định danh, được máy chủ web gửi đến trình duyệt web và sau đó có thể được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Cookie được sử dụng cho các mục đích khác nhau, có các đặc điểm khác nhau và có thể được sử dụng cho cả chủ sở hữu của trang web (“cookie bên thứ nhất”) hoặc các bên thứ ba (cookie bên thứ ba).

Cookie cho phép một trang web nhận dạng thiết bị của bạn. Cookie có nhiều mục đích khác nhau như, cho phép bạn điều hướng hiệu quả giữa các trang, ghi nhớ các trang yêu thích và, nói chung, cải thiện trải nghiệm lướt web của bạn. Cookie cũng giúp đảm bảo nội dung quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.

Thông tin được ghi lại trên thiết bị của Người dùng có thể được tái sử dụng trong cùng một lượt truy cập vào Trang web (“cookie phiên”) hoặc sau đó, ngay cả sau vài ngày (“cookie liên tục”). Cookie được lưu trữ, theo tuỳ chọn của Người dùng, bởi trình duyệt trên thiết bị cụ thể được sử dụng (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh).

Thông tin dưới đây liên quan đến Cookie được cài đặt bởi Trang web và hướng dẫn cần thiết về cách quản lý tuỳ chọn Cookie của người dùng.

các cookie sử dụng trên trang web

Các cookie sử dụng trên Trang web có thể phân loại thành cookie kỹ thuật, cookie chức năng và cookie quảng cáo

A. Cookie kỹ thuật

Các cookie này cần thiết cho hoạt động bình thường của Trang web và đảm bảo hiệu quả/việc sử dụng các dịch vụ của Trang web. 

Loại Cookie này không yêu cầu đồng ý của người dùng. Cookie này được cài đặt tự động khi người dùng truy cập vào Trang web. Hơn nữa, cookie kỹ thuật không thể bị vô hiệu hoá bằng cách sử dụng các chức năng của Trang web. Tuy nhiên, tất cả các trình duyệt hiện đại cho phép bạn cài đặt và tuỳ chọn cookie. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong “tùy chọn” hoặc trong menu “tùy chọn” của trình duyệt của Người dùng hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn “Trợ giúp” trong trình duyệt để biết thêm thông tin. 

Trong trường hợp chặn việc sử dụng các cookie này, dịch vụ cung cấp cho người dùng thông qua Trang web sẽ bị giới hạn, từ đó ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khi sử dụng Trang web. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần “Quản lý các cookie được sử dụng bởi Trang web” trong tài liệu này.

Cơ sở pháp lý về sử dụng loại cookie này được trình bày tại Điều 6 khoản 1F của GDPR, vì loại cookie này cần thiết để có thể dễ dàng cá nhân hóa trang web cho người dùng truy cập và tạo điều kiện cho việc sử dụng trang web thuận tiện hơn.  

Để biết thêm chi tiết về các cookie này (vd: tên, mục đích sử dụng và thời gian lưu trữ) vui lòng nhấp vào Tuỳ chọn Cookie tại cuối trang web.

B. Cookie chức năng

Cookie chức năng được sử dụng để thu thập thông tin về cách Trang web được sử dụng. Thông tin được thu thập, ví dụ, về các trang nào của Trang web thường được người dùng truy cập, người dùng có nhận được thông báo lỗi hay không.

Trong các cookie chức năng được cấu hình trên Trang web còn có cookie bên thứ ba. Cụ thể là Công ty sử dụng Google Analytics, dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. để giám sát việc sử dụng Trang web ở dạng tổng hợp thông qua cookie. Người dùng có thể ngăn việc sử dụng cookie bởi Google Analytics bằng cách chỉnh cài đặt của trình duyệt (để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo phần “Quản lý cookie được sử dụng bởi Trang web”). Việc này có thể có tác động tiêu cực bằng cách hạn chế các chức năng của Trang web. Chính sách bảo mật của Google Analytics có tại: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html. 

Nhìn chung, các cookie chức năng không cho phép nhận dạng trực tiếp người truy cập trang web. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập đều được ẩn danh và tổng hợp một cách thích hợp để xác định số liệu thống kê nhằm tối ưu hóa hiệu suất trang web và trải nghiệm Người dùng.

Việc cài đặt các cookie đó yêu cầu phải có sự đồng ý tự nguyện và được thông báo rõ ràng của người dùng từ trước, mà Trang web có được thông qua banner xuất hiện vào lần đầu truy cập. Để biết tất cả các thông tin liên quan đến các phương thức mà Người dùng có thể cung cấp hoặc thu hồi sự đồng ý, vui lòng tham khảo phần “Quản lý Cookie được Trang web sử dụng”. Bất kỳ sự từ chối đồng ý nào đối với việc sử dụng các cookie chức năng sẽ không cản trở khả năng truy cập Trang web, ngoại trừ trường hợp không thể truy cập các chức năng hoặc nội dung sử dụng cookie đó.

Trong trường hợp này cơ sở pháp lý được trình bày tại điều 6 khoản 1 chữ a của GDPR, nếu người dùng đã cung cấp sự đồng ý.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các cookie này (vd: tên, mục đích sử dụng và thời gian lưu trữ) vui lòng nhấp vào Tuỳ chọn Cookie ở cuối trang web.

C. Cookie quảng cáo

Trang web cũng sử dụng cookie quảng cáo cho phép phân tích hành vi của người dùng nhằm mục đích tiếp thị. Các cookie này được sử dụng các quảng cáo liên quan và thích hợp cho người dùng, cả trong và ngoài các trang web De’Longhi.

Loại cookie này cũng bao gồm cookie được quản lý trực tiếp bởi bên thứ ba thông qua đó bên thứ ba có thể thu thập thông tin liên quan đến việc bạn đã truy cập Trang web. Dưới đây là danh sách các loại Cookie quảng cáo khác nhau: 

  • Cookie cho mục đích quảng cáo, được sử dụng để truyền tải quảng cáo dựa trên sở thích được thể hiện thông qua duyệt internet.
  • Cookie xác định lại mục tiêu, được sử dụng để gửi quảng cáo đến người dùng mà trước đó đã truy cập Trang web.
  • Cookie mạng xã hội, được sử dụng để cho phép mạng xã hội được tích hợp vào Trang web để bạn có thể ngay lập tức nhấn Thích hoặc chia sẻ một trang hoặc sản phẩm trên dịch vụ mạng xã hội yêu thích của bạn. 

Việc cài đặt và sử dụng các cookie này yêu cầu phải có sự đồng ý tự nguyện và được thông báo rõ ràng của người dùng từ trước, mà Trang web có được thông qua banner xuất hiện vào lần đầu truy cập. Để biết tất cả các thông tin liên quan đến các phương thức mà Người dùng có thể cung cấp hoặc thu hồi sự đồng ý, vui lòng tham khảo phần “Quản lý Cookie được Trang web sử dụng”. Bất kỳ sự từ chối nào đối với việc sử dụng các cookie chức năng sẽ không cản trở khả năng truy cập Trang web, ngoại trừ trường hợp bạn sử dụng các chức năng có sử dụng loại cookie đó.

Trong trường hợp này cơ sở pháp lý được trình bày tại điều 6 khoản 1A của GDPR, nếu người dùng đã cung cấp sự đồng ý.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các cookie này (vd: tên, mục đích sử dụng và thời gian lưu trữ) vui lòng nhấp vào Tuỳ chọn Cookie ở cuối trang web.

quản lý cookie sử dụng bởi trang web

Người dùng có thể cung cấp sự đồng ý theo ba cách: 

  • bằng cách thực hiện theo thông tin phù hợp được thể hiện trên banner cookie tại trang đích của Trang web (bằng cách nhấp vào nút “Chấp nhận”). Bằng cách này, người dùng cung cấp sự đồng ý cho tất cả cookie, bất kể phân loại.
  • bằng cách nhấp vào nút “Quản lý tuỳ chọn”, truy cập thông qua banner cookie, người dùng có thể cung cấp sự đồng ý cho một loại cookie cụ thể. Bằng cách để con trỏ tương ứng vào cookie chức năng và nhấp vào nút “Gửi tuỳ chọn”, người dùng cung cấp sự đồng ý cho tất cả cookie trong phân loại này; bằng cách để con trỏ tương ứng vào cookie quảng cáo và nhấp vào nút “Gửi tuỳ chọn”, người dùng cung cấp sự đồng ý cho tất cả cookie chức năng và quảng cáo.
  • bằng cách nhấp vào nút “Cài đặt Nâng cao”, người dùng có thể kiểm tra các chi tiết về tất cả các cookie cho từng phân loại và cho phép hoặc từ chối các cookie cụ thể.

Sự đồng ý này được theo dõi vào những lần truy cập sau. Người dùng sẽ luôn có thể thu hồi sự đồng ý bằng cách thực hiện theo hướng dẫn chi tiết bên trên:

  • bằng cách nhấp vào nút “Quản lý tuỳ chọn” và loại bỏ con trỏ khỏi phân loại cookie không mong muốn; hoặc
  • bằng cách nhấp vào nút “Cài đặt Nâng cao” và loại bỏ các cookie cụ thể không mong muốn;

Xin lưu ý rằng cài đặt cookie trên Trang web không cho phép xoá cookie kỹ thuật đã được cài sẵn, chi tiết trong phần “Cookie được sử dụng bởi Trang web: A. Cookie kỹ thuật”.

Bạn cũng có thể quản lý cookie từ các trình duyệt web phổ biến nhất thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Chức năng trợ giúp của đa số trình duyệt web giải thích về cách ngăn chặn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách trình duyệt có thể cảnh báo bạn khi bạn nhận được một cookie mới, cách vô hiệu hoá cookie và khi cookie hết hạn. Bằng cách vô hiệu hoá tất cả cookie trong trình duyệt của bạn, cả De’Longhi và bên thứ ba đều sẽ không gửi cookie đến trình duyệt của bạn.

Để biết thêm về loại trình duyệt và phiên bản được cài đặt trên máy tính, người dùng nên chọn “Trợ giúp” ở phía trên cửa sổ trình duyệt

Hầu hết các trình duyệt đều cho phép từ chối hoặc chấp nhận cookie.

Người dùng có thể xóa cookie đã lưu trữ trên máy tính của họ:

Cần lưu ý rằng việc hủy bỏ cũng như chặn các Cookie, có thể có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của Trang web, hạn chế chức năng của nó. Bạn có thể cần phải thay đổi thủ công một số cài đặt vào mỗi lần truy cập Trang web; một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.