Legal Notes

Thông báo pháp lý

Trang web của De’Longhi Group (sau đây gọi tắt là “Trang web”) thuộc sở hữu của De’Longhi Appliances S.r.l. (Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Ý – Cap. Soc. Euro 200.000.000,00 i.v. –– P. IVA IT 00698370962 và được điều hành bởi De’Longhi Appliances S.r.l. và các chi nhánh hoặc công ty con (sau đây gọi tắt là “De’Longhi Group”). 

Việc truy cập vào Trang web ngụ ý việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều đó, bạn buộc phải rời khỏi Trang web. 

Các điều khoản sử dụng xác định cũng có thể áp dụng trên Trang web, ngoài các Thông báo pháp lý này và khi được chỉ định rõ ràng, sẽ thay thế chúng.  

Thông tin

De’Longhi Group nỗ lực hết sức nhằm cung cấp thông tin chính xác, cập nhật, cho dù về bản chất của dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu tài chính, các khuyến nghị, dịch vụ hoặc các lĩnh vực khác, trên Trang web và có quyền thay đổi và/hoặc loại bỏ và/hoặc cập nhật nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn cần thường xuyên kiểm tra các thông tin.  

De’Longhi Group không đảm bảo và do đó từ chối toàn bộ trách nhiệm hoặc bảo hành bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý về tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ và/hoặc khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể của thông tin trên Trang web và/hoặc bất kỳ các sản phẩm được mô tả hoặc quảng bá trên Trang web, bao gồm bảo hành đối với việc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền hoặc các quyền khác của bên thứ ba. De’Longhi Group sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ, dù trực tiếp hay gián tiếp, thiệt hại hoặc thương tích dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể nguyên nhân, nguồn gốc, bản chất hoặc hậu quả của chúng, do việc truy cập hoặc không thể truy cập Trang web, cũng như từ việc dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên hoặc qua Trang web. 

Các sản phẩm hiển thị và mô tả trên Trang web có thể không có sẵn tại mọi thời điểm ở bất kỳ quốc gia nào. Liên hệ với cơ sở kinh doanh của De’Longhi Group tại địa phương để được cung cấp thông tin mà bạn có thể yêu cầu. 

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại, khiếu nại, chi phí và tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào chống lại De’Longhi Group từ việc sử dụng Trang web không đúng cách hoặc vi phạm các Thông báo pháp lý này, bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ De’Longhi Group khỏi các tổn hại.  

Việc sử dụng dữ liệu và / hoặc thông tin trên Trang web thuộc rủi ro và trách nhiệm duy nhất của người sử dụng.  

đóng góp của người dùng

De’Longhi Group luôn nỗ lực thực hiện các yêu cầu về an toàn chương trình, tuy nhiên, De’Longhi Group không đảm bảo rằng nội dung trên Trang web không chứa các thành phần có thể làm hỏng hệ thống máy tính của bạn khi truy cập vào nó. 

Đóng góp của bạn cho Trang web, gửi hoặc tải xuống nội dung, phải đúng, phù hợp với phạm vi của Trang web và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Việc công khai các nội dung có thể bị coi là phỉ báng, có hại, bất hợp pháp, trái pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bất kỳ quyền hợp pháp hoặc luật hoặc các hình thức không đúng quy định khác, đều bị cấm và có thể bị xóa mà không cần thông báo. 

Trừ khi được chỉ định khác, Trang web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. 

sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, văn bản, đồ họa, hình ảnh nghe nhìn, hình ảnh cũng như quảng cáo và khẩu hiệu hiển thị trên Trang web đều thuộc bản quyền của De’Longhi Group. Tuyệt đối không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu. 

Trừ khi có quy định khác, các nhãn hiệu, tên miền, thiết kế hoặc biểu tượng hiển thị trên Trang web thuộc sở hữu của De’Longhi Group và tuân theo và được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành của quốc gia và cộng đồng. Tuyệt đối không được sử dụng chúng, dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu. Tuyệt đối không được phép đăng ký các nhãn hiệu thuộc sở hữu của De’Longhi Group, trong bất kỳ miền cấp cao nhất nào.   

Các nhãn hiệu, tên miền và biểu tượng của bên thứ ba, có thể có trên Trang web là tài sản độc quyền của chủ sở hữu hợp pháp. 

Không có nội dung nào trên Trang web được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào về hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của De’Longhi Group.  

liên kết đến các trang web khác

Trang web có thể cung cấp các liên kết hoặc tài liệu tham khảo từ hoặc đến các trang web bên ngoài khác. Các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng.  

De’Longhi Group từ chối mọi trách nhiệm đối với các trang web đó và / hoặc nội dung trên các trang web đó. De’Longhi Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại và / hoặc thương tích dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù phát sinh từ việc truy cập hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng các trang web khác và / hoặc nội dung của chúng, cũng như từ việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên các trang web khác. 

chính sách bảo mật

De’Longhi Group tuân thủ các quy định liên quan đến quyền riêng tư như được quy định trong các đạo luật về quyền riêng tư của địa phương. Vui lòng truy cập trang chủ của Trang web với tiêu đề “Chính sách bảo mật” để biết toàn bộ Tuyên bố bảo mật.